För kännedom

 • Utdrag ur protokollet

  Ärendet tas upp till behandling vid plenum den 16 april 2018.

  8        Ändringar av arbetsordningen

  Ärendet tas upp till behandling vid plenum den 16 april 2018.

  9        Om att utreda betydande miljöpåverkan

  Ärendet tas upp till behandling vid plenum den 11 april 2018.

  10      Medis fortsatta verksamhet

  En fråga ska besvaras inom tio dagar efter det att landskapsregeringen tagit emot frågan. Om frågan inte kan besvaras ska landskapsregeringen meddela det till lagtinget och samtidigt ange orsaken till att ett svar inte ges.

  11      Ambulanstransporter i skärgården

  Ärendet tas upp till behandling vid plenum den 11 april 2018.