Andra tilläggsbudget för år 2008

Lagförslag FR 12/2008-2009 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: budget, tilläggsbudget


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter