Lagförslag

Förkortas LF

Landskapsregeringen är lagtingets viktigaste "uppdragsgivare". Landskapsregeringen kan väcka förslag om att lagtinget ska stifta en landskapslag. Det finns inga tidsbegränsningar för när lagförslag kan väckas.

Landskapsregeringen kan även väcka budgetförslag som gäller:

-förslag till anslag i landskapsbudgeten
-frågor om landskapsgarantier
-initiativ till riksdagen
-ansökan om extra anslag

Landskapsregeringen avger årligen ca 50 förslag per år till lagtinget.

Landskapsregeringen har tjänstemännen i förvaltningen till sin hjälp för att bereda ärendena.
Lagförslag