Andra tilläggsbudget för år 2013

Budgetförslag BF 2/2013-2014 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: budget, tilläggsbudget, pensioner, vattenförsörjning, vattenvård, ålands gymnasium, ålands industrihus, sjötrafik, lotteriskatt, skatt, lotteri

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter