Andra tilläggsbudget för år 2018

Budgetförslag BF 5/2017-2018 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: budgetförslag, tilläggsbudget, andra tilläggsbudget, ålandsdelegationen

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser