Ändrad arbetsmarknadslagstiftning

Lagförslag LF 18/2014-2015 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: arbetsmarknad, sysselsättning, utbildning, arbetsmarknadspolitik, gymnasieutbildning, utkomstskydd, arbetslös, integration, studieservice, studiestöd, stöd, barnomsorg, utkomststöd
Berörda lagar: ll om sysselsättningsfrämjande utbildning
ll om ändring av landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet
ll om ändring av 1 § landskapslagen om gymnasieutbildning
ll om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet åland av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
ll om ändring av landskapslagen om främjande av integration
ll om ändring av landskapslagen om ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet
ll om ändring av landskapslagen om studiestöd
ll om ändring av 23 § barnomsorgslagen för landskapet åland
ll om ändring av 2 § landskapslagen om tillämpning i landskapet åland av lagen om utkomststöd


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Socialvård och sysselsättning