Ändrad lagstiftning om skogsodlingsmaterial

Lagförslag FR 14/2002-2003 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: skog, skogsvård, skogsplantor, skogsodlingsmaterial, plantor,
Sidhänvisning: 68, 90, 94, 98, 105,
Berörda lagar: landskapslag om upphävande av 10 och 11 §§ landskapslagen om skogsvård
landskapslag om tillämpning i landskapet åland av riksförfattningar om skogsodlingsmaterial


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Jordbruk