Ändrad läroavtalslagstiftning

Lagförslag FR 22/2007-2008 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: läroavtal, utbildning, läroavtalsutbildning, företagarläroavtal
Berörda lagar: ll om ändring av ll om läroavtalsutbildning


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Utbildning, kultur och idrott