Ändring av 2 § blankettlagen om utkomststöd

Lagförslag FR 26/2001-2002 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: utkomststöd, barnbidrag, barnbidragshöjning, inkomst
Sidhänvisning: 139, 140, 163, 166, 171,
Berörda lagar: landskapslag om ändring av 2 § landskapslagen om tillämpning i landskapet åland av lagen om utkomststöd


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Socialvård och sysselsättning