Första behandling

 • Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av lagförslaget i betänkandet. Diskussion.


 • Talman! Social- och miljöutskottet 2019-2023 har behandlat sin första lag och kommer här med sitt första betänkande.

  Det gäller en ändring i avfallslagstiftningen som vi gör med anledningen av att rikslagen ändras. Det är närmast en formalitet. Det handlar främst om en dataplattform som inte blir ett krav här på Åland, vilket den blir i riket. Den här dataplattformens uppgift är att följa avfallskedjorna, men dataprogrammet finns inte på svenska.

  Utskottet konstaterar i sitt betänkande att landskapsregeringen behöver se över och åtgärda brister i avfallshanteringstjänsterna i den mån det finns behov.

  Utskottet föreslår att lagförslaget antas i oförändrad lydelse. Tack, talman.


 • Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.
  Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslaget i sin helhet.
  Föreläggs förslaget till landskapslag om tillämpning av rikets avfallslag för godkännande. Lagförslaget är godkänt. Lagförslagets första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.