Ändring av barnomsorgslagen

Lagförslag FR 9/2005-2006 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: barn, barnomsorg, avgift, inkomstprövning, barnomsorgsavgift, socialvård, hälsovård, klient, klientavgift,
Sidhänvisning: 32, 43,
Berörda lagar: ll om ändring av barnomsorgslagen för landskapet åland
ll om ändring av 2a § ll om tillämpning i landskapet åland av riksförfattningar om socialvård


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Socialvård och sysselsättning