För kännedom

 • Utdrag ur protokollet

  PLENUM den 1 september 2003 kl. 13.00.

  TALMANNEN:

  Plenum börjar. Upprop. (Frånvarande: ltl Holmberg).

  29 lagtingsledamöter närvarande.

  Om ledighet från dagens plenum anhåller ltl Holmberg på grund av privata angelägenheter. Beviljas.

   

   

  Landskapsstyrelsens framställning angående ändring av koefficienterna för beräkning av landskapsandel för grundskolan. (FR nr 27/2002-2003).

   

  Ärendet upptas för behandling måndagen den 8.9.

   

   

  Landskapsstyrelsens berättelse för år 2002. (LB nr 1/2002-2003).

   

  Tiden för när ärendet upptas för behandling meddelas senare.

   

   

  Landskapsrevisorernas berättelse  för år 2002. (RB nr 1/2002-2003).

   

  Ärendet upptas för behandling måndagen den 8.9.

   

   

  Revisionsberättelse för Ålands lagting och Ålands delegation i Nordiska rådet. (RB nr 2/2002-2003).

   

  Ärendet upptas för behandling den 10.9.

   

   

  Bibliotekskommissionens berättelse över verksamheten vid lagtingets bibliotek för år 2002. (BB 1/2002-2003).

   

  Ärendet upptas för behandling den 10.9.

   

  Av ltl Bert Häggblom jämte 6 lagtingsledamöter undertecknad skrivelse med yrkande att lagtinget skall förklara att lantrådet och landskapsstyrelsens ledamöter inte åtnjuter lagtingets förtroende. (MY 1/2002-2003).

   

  Yrkandet har delgetts lantrådet och landskapsstyrelsens ledamöter som enligt 64d § lagtingsordningen bereds tillfälle att avge förklaring vid lagtingets andra plenum i dag som hålls kl. 13.10.

   

  Ltl Danne Sundmans enkla fråga angående polisuniformer och -bilar. (EF 16/2002-2003).

   

  Svar på frågan, som inlämnats under tid då lagtinget inte varit samlat, skall avges inom tio dagar från den dag då lagtinget ånyo sammankommer, som är i dag. Kan frågan inte besvaras skall landskapsstyrelsen meddela lagtinget om detta och om orsaken til att svar inte ges.

   

   Lagtingets nästa plenum hålls i dag kl. 13.10. Plenum är avslutat.

  (Plenum avslutades kl. 13.07).