Ändring av koefficienterna för beräkning av landskapsandel för grundskolan

Lagförslag FR 27/2002-2003 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: grundskola, skola, landskapsandel, pensionspremie, Sidhänvisning: 124,126,129,138,139 Berörda lagar: ll om ändring av 7 § ll om planering av och landskapsandel för undervisnings- och kulturverksamhet


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Utbildning, kultur och idrott