Ändring av kommunallagen och lagstiftningen om kommunindelning

Lagförslag FR 24/2001-2002 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: valbarhet, tjänstemannajäv, jäv, kommunindelning, nämnd, kommunalförbund, besvärsanvisning, kommun, medlemskommun, Sidhänvisning: 132, 136, 19, 23, 28, 35, 55-57


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Kommunförvaltningen