För kännedom

  • Utdrag ur protokollet

    Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 7.9.2011.