Ändring av landskapslagen om energieffektivitet

Lagförslag LF 33/2016-2017 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: lagförslag, energieffektivitetslag, energieffektivitet
Berörda lagar: ll om ändring av 2 § landskapslagen om energieffektivitet


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser