Ändring av landskapslagen om renhållning

Lagförslag FR 24/2002-2003 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: renhållning, renhållningsavgift, avfall, Sidhänvisning: 98, 103, Berörda lagar: ll om ändring av 17 § ll om renhållning


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Hälsovård