Remissdebatt

 • Utdrag ur protokollet

  Enligt arbetsordningens 44 § beslutar lagtinget på förslag av talmannen till vilket utskott ett ärende ska remitteras. Beslutet fattas efter avslutad diskussion. Talmannens förslag är att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet.

  Diskussion.

  Minister Wille Valve

  Talman! Det här ärendet känns väldigt bra för landskapsregeringen att presentera för det här löste vi tillsammans. Hade vi inte lyckats lösa det här så hade det blivit en smärre katastrof framförallt för Högskolan på Åland. Jag avser givetvis de finländska studerandenas bostadstillägg.

  Lagförslaget går för åländsk del ut på bevarandet av status quo. Konsekvenserna beskrivs för åländsk såsom icke befintliga. Det är inte några ekonomiska konsekvenser för budgeten.

  Pusselbiten som fattades fick vi den 22 februari från social- och hälsovårdsministeriet i form av en proposition som gick till riksdagen där man slutligen gick på Ålands linje, dvs. detta lagförslag som vi har framför oss blev också rikets linje.

  Det här är stort för utmaningar har inte saknats för landskapsregeringen under det här och föregående år.

  Det är väldigt roligt när vi lyckas med gemensamma krafter. Det är på sin plats att stanna upp och fundera på vad som gjorde att vi lyckades. Det har ibland sagts i den här salen att Åland borde agera mera som Åland United, vi borde vara mera som ett lag som samlar hela Åland och bedriver offensiv politik. De gångarna som jag personligen ha varit med i något som har lyckats tycker jag ha sett just detta, vi har alla agerat som ett enda lag. Bollen har passats upp mot målet och sedan har vi fått in bollen i målet.

  I behandlingen av det här ärendet har två ministrar från landskapsregeringen varit involverade, undertecknad och utbildningsminister Asumaa och vi har båda träffat våra finländska kollegor. Lagberedningen har varit högst aktiv och rentav gjort mera än vad man kunde förutsätta av normal lagberedning, tjänstemännen har varit aktiva och vi har mötts av förståelse.

  Man får kort och gott konstatera att det här gick bra. Tack alla inblandade!

  Talmannen

  Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.

  Kan förslaget att remittera ärendet till social- och miljöutskottet omfattas? Förslaget är omfattat. Ärendet remitteras till social- och miljöutskottet.