Ändring av studiestödslagen

Lagförslag LF 20/2022-2023 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Landskapsregeringen föreslår att studiestödslagen ändras för att uppdatera den delvis föråldrade lagen, höja inkomstgränserna för rätt till studiestöd och bostadsstöd, justera vissa studiepenningsbelopp, ändra bestämmelser-na om vuxenstudiestöd samt indexbinda studiestöden


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Utbildning, kultur och idrott