Ändring av vattenlagen

Lagförslag LF 6/2019-2020 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Landskapsregering föreslår ändringar i vattenlagen med beaktande av unionslagstiftningen. Ändringarna utgör inte i grunden någon ändring i sak. Syftet är att med lagtekniska ändringar tydliggöra genomförandet i landskapet av det så kallade marindirektivet.


Åtgärder