För kännedom

 • Utdrag ur protokollet

  Ärendet upptas till behandling vid plenum den 02.09.2015.

  6        Indexjustering av arbetslöshetsförmåner

  Ärendet upptas till behandling vid plenum den 02.09.2015.

  7        Finansiering av landsbygdsnäringar

  Ärendet upptas till behandling vid plenum den 02.09.2015.

  8        Skyddshem för personer som har drabbats av våld i nära relationer

  Ärendet upptas till behandling vid plenum den 02.09.2015.

  9        Ändring av sjöarbetsinkomstavdraget

  Ärendet upptas till behandling vid plenum den 02.09.2015.

  10      Förslag till fjärde tilläggsbudget för år 2015

  Ärendet upptas till behandling vid plenum den 02.09.2015.