Ändringar av arbetsordningen

Talmanskonferensens framställning TMK 2/2014-2015 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: lagting, arbetsordning, regelverk, arbetsordningen, ao


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser