För kännedom

  • Utdrag ur protokollet

    Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 16.09.2015. Godkänt.