Första behandling

 • Utdrag ur protokollet

  Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av lagförslaget i betänkandet.

  Diskussion.

  Ltl Harry Jansson

  Tack, talman! Ärade kolleger, ärade lagtingsveteraner. Lag- och kulturutskottet har till alla delar anammat de synpunkter som talmanskonferensen har anfört när det gäller att förändra vårt sätt att arbeta.

  Det är inte något revolutionerande förslag som talmanskonferensen har kommit fram med, men det är likväl till fördel för vårt interna arbete både vad gäller funktionen och flexibiliteten.

  Jag vill återupprepa att det att man stärker talmanskonferensen och talmanstrions möjligheter att införa tidsbegränsningar innebär inte på något sätt att man inskränker den sammanlagda rätten för en enskild ledamot i detta parlament att hålla anförande. Antalet anföranden är fortfarande fritt. Önskar någon ledamot tala tio gånger om någon enskild fråga så gör man det. Men vi vet alla vi som lyssnar att själva anförandet kommer att ha en viss tid utgående från de begränsningar som talmanstrion föreslår.

  I övrigt har utskottet också anammat de förslag som har lagts fram vad gäller små justeringar av tidsfrister och annat samt att få mer spänst i vår egen frågestund, så att även andra ledamöter skulle kunna vara inblandade i en frågeställning av allmän karaktär. Lag- och kulturutskottet tror att detta kan främja den fortsatta debatten i detta parlament.

  Vi tillstyrker lagförslaget i sin helhet.

  Talmannen

  Diskussionen är avslutad. Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslaget i sin helhet.

  Föreläggs förslaget till ändring av arbetsordningen för godkännande. Förslaget är godkänt.

  Förslagets första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.