Ändringar av arbetsordningen

Talmanskonferensens framställning TMK 2/2017-2018 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: lagförslag, arbetsordning


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser