För kännedom

Ändringar i körkortslagen LF 17/2019-2020

  • Ärendet tas upp till behandling vid plenum den 25 maj 2020. Ärendet kommer sannolikt att återtas på grund av en planerad EU-förordning.