Ändringar av landskapets jämställdhetslagstiftning

Lagförslag FR 15/2006-2007 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: jämställdhet, jämställdhetsdelegation, diskriminering, diskrimineringsombudsman, tjänstekollektivavtal, jämställdhetsplan,
Berörda lagar: ll om ändring av ll om tillämpning i landskapet åland av lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män
ll om ändring av 1 § ll om landskapet ålands jämställdhetsdelegation
ll om ändring av 1 § ll om förhindrande av diskriminering i landskapet åland
ll om ändring av 1 och 6 §§ ll om diskrimineringsombudsmannen
ll om ändring av 2 § ll om tjänstekollektivavtal


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser