Ändringar av ordningslagen och blankettlagen om privata säkerhetstjänster

Lagförslag LF 2/2021-2022 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar en landskapslag om ändring av ordningslagen för landskapet Åland samt en ändring av om ändring av 11 § landskapslagen om tillämpning på Åland av lagen om privata säkerhetstjänster (blankettlagen).

Ändringarna i ordningslagen innebär en möjlighet för polisen att förelägga ordningsbot vid överträdelser som innebär köp och erbjudande av sexuella tjänster samt innehav av föremål och ämnen som lämpar sig för att skada någon annan och även ringa innehav av sådana föremål och ämnen. Ändringen av blankettlagen är av mindre lagteknisk karaktär.


Åtgärder