Ändringar i skattelagstiftningen 2016

Lagförslag LF 3/2015-2016 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: skattelagstiftning, skattelagstiftningen, grundavdraget, donationsavdrag, donationsavdraget, penningdonationer,
Berörda lagar: ll om ändring av kommunalskattelagen för landskapet åland


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser