Anhållan om befrielse från uppdraget som medlem i finans- och näringsutskottet

Talmanskonferensens framställning TMK 5/2017-2018 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: talmanskonferensens framställning, tmk, fnu


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser