Anhållan om befrielse från uppdraget som medlem i självstyrelsepolitiska nämnden

Talmanskonferensens framställning TMK 3/2008-2009 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: befrielse, medlem, sjpn, sjpn, självstyrelsepolitiska nämnden


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser