Anpassning av landskapslagstiftningen med anledning av det nya sjöfartsstödet

Lagförslag FR 17/2007-2008 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: sjöfartsstöd, stöd, sjöfart, förskottsuppbörd, förskottsinnehållning, kommunalbeskattning, rederinäring,


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter