Föredras

 • Utdrag ur protokollet

  PLENUM den 1 november 2007 kl. 15.30.  

  FÖRSTA VICE TALMANNEN:

  Plenum börjar. Upprop. (Frånvarande: talman Gunnar Jansson).

  29 lagtingsledamöter närvarande.

   

   

  Föredras ärende nr 1:

   

  Meddelande om tiden för val av

                        - lagtingets utskott

  - självstyrelsepolitiska nämnden

                        - medlemmar i kanslikommissionen

                        - justeringsmännen samt

                        - representanter i Nordiska rådet

   

  Meddelas:

   

  - att kandidatlistor för val av i 34 § lagtingsordningen nämnda utskott skall inlämnas till lagtingets kansli senast fredagen den 2 november kl. 15.00 och att valet förrättas vid plenum måndagen den 5 november,

   

  - att kandidatlistor för val av medlemmar och ersättare i självstyrelsepolitiska nämnden skall inlämnas senast fredagen den 2 november kl. 15.00 och att valet förrättas vid plenum måndagen den 5 november,

   

  - att kandidatlistor för val av två medlemmar i kanslikommissionen skall inlämnas senast fredagen den 2 november kl. 15.00 och att valet förrättas vid plenum måndagen den 5 november,

   

  - att kandidatlistor för val av tre justeringsmän jämte ersättare skall inlämnas senast fredagen den 2 november kl. 15.00 och att valet förrättas vid plenum måndagen den 5 november,

   

  - att kandidatlistor för val av två medlemmar och två personliga ersättare för dem i Nordiska rådet skall inlämnas senast fredagen den 2 november kl. 15.00 och att valet förrättas vid plenum måndagen den 5 november.

   

  Talmannen meddelar samtidigt att samtliga nämnda val förrättas för valperioden 2007-2011, förutom valet av medlemmar i Nordiska rådet som avser arbetsåret 2007-2008.

  Antecknas.

   

   

  Föredras ärende nr 2:

   

  Fastställande av antalet medlemmar och ersättare i självstyrelsepolitiska nämnden. (V 2/2007-2008).

   

  Talmannen meddelar att lagtinget i början av valperioden enligt 11 § i arbetsordningen på förslag av presidiet skall fastställa  antalet ledamöter och ersättare i självstyrelsepolitiska nämnden. Presidiet har för det val som förrättas för valperioden 2007-2011 beslutat föreslå samma antal som hittills, dvs. att sex ledamöter och fem ersättare utses. Kan förslaget omfattas av lag­tinget? Förslaget omfattat.

   

   

  Föredras ärende nr 3:

   

  Förslag om minsta antal ersättare i lagutskottet, finansutskottet, näringsutskottet, kulturutskottet, social- och miljöutskottet, justeringsutskottet samt stora utskottet. (V 2/2007-2008).

   

  För val av ersättare valperioden 2007-2011 i lagutskottet, finansut­skottet, näringsutskottet, kulturutskottet, social- och miljöutskot­tet och juster­ingsutskottet föreslår presidiet med stöd av 57  § arbets­ord­ningen att i specialutskotten fyra ersättare och i juster­ings­utskottet tre ersättare skall utses. Kan förslaget omfattas? Förslaget omfattat.

   

  För val av ersättare i stora utskottet föreslås att fem ersättare utses. Kan även detta förslag godkännas? Förslaget godkänt.

   

   

  Lagtingets nästa plenum är måndagen den 5 november kl. 13.00. Plenum är avslutat.

  (Plenum avslutades kl. 15.36).