En arbetsgrupp för att motverka att det öppna natur- och kulturlandskapet försvinner

Åtgärdsmotion HM 28/1999-2000 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: kulturlandskap, naturlandskap, kultur, natur,
Sidhänvisning: 60, 83, 93;


Åtgärder