Arrangera psykoterapiutbildning på Åland

Åtgärdsmotion MOT 2/2021-2022 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Motionärerna föreslår att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att ge Högskolan på Åland i uppdrag att utbilda psykoterapeuter i samarbete med universitet i riket.


Åtgärder