Åtgärder för att landskapsfinansierat byggande skall vara ekologiskt hållbart samt använda byggnadsmaterial och -metoder som minimerar risker för hälsa och miljö

Åtgärdsmotion HM 21/1999-2000 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: byggande, ekologiskt, byggnadsmaterial, miljö,
Sidhänvisning: 59, 64,


Åtgärder