Åtgärder för stärkt in- och återflyttning av kompetens

Åtgärdsmotion MOT 2/2017-2018 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: åtgärdsmotion, kompetens, arbetskraft, rekrytering


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser