För kännedom

Avfallshantering BM 55/2016-2017

  • Utdrag ur protokollet

    Ärendet tas upp till behandling i samband med ärende nr 4 på dagens föredragningslista.