Budgetmotion 55/2016-2017

Tillhör ärendet: Avfallshantering
Lagtingsår: 2016-2017
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 55/2016-2017

Lagtingsledamot

Datum

 

Runar Karlsson

2017-08-30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

 

 

Avfallshantering

 

Klimatförändringar, Östersjöns miljö och Ålands vattentäkter är nutidens utmaningar.

 

Att bromsa klimatförändringarna, hejda övergödningen av Östersjön och värna om våra vattentäkter måste vara en av de viktigaste politiska åtgärder nu och i framtiden.

 

Mycket kan göras, en del åtgärder är enkla andra är svåra.

Ett av de enklaste rent tekniskt sätt är att bygga en biogasanläggning.

Det finns många väl fungerande biogasanläggningar runt om i Norden, Europa och världen.

Däremot är de ekonomiska förutsättningarna för en biogasanläggning ett risktagande vilket beror på den åländska småskaligheten.

Men förhållande till den stora miljönytta som en biogasanläggning skulle medföra är det värt att ta denna ekonomiska risktagning.

 

Investeringskostnader för en biogasanläggning för hela Åland beräknas till 5,0 miljoner euro.

 

En biogasanläggning för hela Åland skulle medföra att omhändertagande av fiskavfall, slaktavfall, avfall från chipsfabriken, avfall från hushållen, avfall från jordbruk m.m. skulle bli lösta en gång för alla.

Icke klimatpåverkande gas skulle framställas som mycket väl kunde användas som bränsle för skärgårdsfärjorna.

Restavfallet består dessutom av gödselmedel som kan användas i jordbruket.

 

 

 

FÖRSLAG

    

Moment: 46000  Avfallshantering (R)

Ändring av anslag: Ökas med 2.000 000 euro

Momentmotivering: Landskapsregeringen ges i fullmakt att bevilja stöd om 40 % av investeringskostnaderna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mariehamn den 30 augusti 2017

 

 

 

 

 

Runar Karlsson                                          Jörgen Pettersson

 

 

 

 

Roger Nordlund                                         Harry Jansson

 

 

 

 

 

Mikael Lindholm                                       Veronica Thörnroos