Avskaffande av allmänna avdraget

Lagförslag FR 7/2009-2010 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: avdrag, allmänt avdrag, allmänna avdraget, kommun, skatt, beskattning, kompensation, skatteintäkt
Berörda lagar: ll om upphäande av 7a § kommunalskattelagen för landskapet åland
ll om upphävande av 1 § 1 mom. 1 punkten ll om kompensation för förlust av skatteintäkter


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter