För kännedom

Avyttring av travbanan FM 74/2010-2011