Första behandling

Barnbilstol LF 10/2014-2015

 • Utdrag ur protokollet

  Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av lagförslaget i betänkandet.

  Diskussion.

  Ltl Jörgen Pettersson

  Talman! Detta handlar om en teknisk förändring av landskapet Ålands vägtrafiklag varför finans- och näringsutskottet inte ägnat väldigt mycket tid åt förslaget. Vi har bekantat oss med olika former av bälteskuddar och fastspänningsanordningar och fört resonemang kring vikten av att barn och för den delen vuxna alltid ska färdas fastspända i fordon. Detta lagförslag gör det obligatoriskt att alla anordningar ska vara godkända i enlighet med Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europas föreskrift 44/03 eller direktiv 77/541/EEG eller någon senare anpassning av nämnda föreskrift eller direktiv. Ett enhälligt utskott står bakom betänkandet.

  Talmannen

  Begärs ordet? Diskussionen avslutad. Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslaget i sin helhet.

  Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 61 § vägtrafiklagen för landskapet Åland för godkännande. Lagförslaget är godkänt.

  Lagförslagets första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.