Befrielse från fastighetsskatt

Lagförslag LF 11/2017-2018 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: lagförslag, fastighetsskatt,
Berörda lagar: ll om temporär ändring av fastighetsskattelagen för landskapet åland


Åtgärder