Behandling av ärenden rörande landskapets tjänstekollektivavtal för år 2017

Finans- och näringsutskottets redogörelse FUR 1/2018-2019 (slutbehandlat)  

Åtgärder