Behandling av ärenden rörande landskapets tjänstekollektivavtal för år 2018

Finans- och näringsutskottets redogörelse FUR 2/2018-2019 (slutbehandlat)  

Åtgärder