Behandling av ärenden rörande landskapets tjänstekollektivavtal under år 2020

Finans- och näringsutskottets redogörelse FUR 1/2020-2021 (under behandling)  

Åtgärder