Bestämmelser om inlösen av privata arkiv

Lagförslag FR 12/2003-2004 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: samling, kulturarv, arkivering, Sidhänvisning: 85, 87, 101, 105, 109, 111 Berörda lagar: landskapslag om ändring av arkivlagen för landskapet åland


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser