Blankettlag om informationssystem vid Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet

Lagförslag LF 11/2021-2022 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (AMS) har använt sig av rikets kundinformationssystem för arbetsförmedling och det har antagits blankettlagstiftning till stöd för skötseln av förvaltningsuppgifter i informationssystemet. Då rikets digitala lösningar och rikslagstiftningen till stöd för dessa ändras behövs motsvarande ändringar i den åländska blankettlag-stiftningen.


Åtgärder