För kännedom

 • Utdrag ur protokollet

  Talmannen föreslår att ärendet upptas till behandling vid plenum onsdagen den 4 november 2009. Godkännes? Godkänt.

  5      Avgift för lantbruksavbytare

  Talmannen föreslår att ärendet upptas till behandling vid plenum måndagen den 9 november 2009. Godkännes? Godkänt.

  6      Beslutanderätt i personalfrågor för landskapsregeringen underlydande myndigheter

  Talmannen föreslår att ärendet upptas till behandling vid plenum måndagen den 9 november 2009. Godkännes? Godkänt.