Blankettlag om sammankomster

Lagförslag FR 2/2009-2010 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: sammankomst, sammankomste, polis, ordningsvakt, säkerhet, nöjestillställning, offentliga nöjestillställningar, strafflag, plan- och bygglag
Berörda lagar: ll om tillämpning i landskapet åland av lagen om sammankomster
ll om upphävande av ll om offentliga nöjestillställningar
ll om ändring av plan- och bygglagen för landskapet åland


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Polisväsendet